Bif Nedir?

Bir kenti tasarlamak, o kent için bir yaşam hayal etmek ve bu hayali gerçekleştirmeye çalışmak, yerel yönetimlerin en önemli görevleri arasındadır. Bornova Belediyesi olarak, bu görevi yerine getirirken en önem verdiğimiz unsurlardan bir tanesi ortak akıl ilkesidir. Bizler Bornova’da, Bornova için üretilen tüm fikirleri kentimizde yer alan tüm yerel inisiyatiflerin ve paydaşların katılımı ile ele alıyor ve geliştiriyoruz.

Özellikle üniversitelerle birlikte geliştirdiğimiz ve geliştirmeye devam ettiğimiz projelerle bu hedefimize bir adım daha yaklaştığımızı düşünmekteyiz.

Bu doğrultuda, göreve geldiği günden itibaren yaklaşık iki yıldır Kentsel Tasarım Müdürlüğümüz koordinasyonunda pek çok üniversite ile ortak proje üretilmekte ve üretilmeye devam etmektedir. Üretilen bu projeler, Bornova’nın geleceğinin tasarlanması için ortaya konan fikirler ve hayallerdir. Bu fikir ve hayallerin tamamını hayata geçirmek belki olanaksızdır ancak, Bornova’nın geleceğinin tasarlanması noktasında ortaya konan her bir düşünce, her bir fikir, ulaşmak istediğimiz hedef için feyz alacağımız önemli basamak taşlarını oluşturmaktadır.

2014-2015 güz dönemi içinde Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Gediz Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün çeşitli bölümlerinden 474 öğrencinin, 10 alanda çalıştığı projeleri BİF (Bornova İçin Fikirler) ana başlığı ile yayımlayarak Bornova’nın geleceğine dair fikirleri tüm kamuyla paylaşıyoruz.

İlk sayısını bastığımız BİF yayınımızın içinde yer alan projeler; Bornova Tarihi Kent Merkezi, Bornova Kent Merkezi Kentsel Tasarım Stratejileri, Bornova Belediyesi Hizmet Binası Tasarımı, Doğanlar Kreş Binası Mimari Projesi, Büyükpark Kentsel Tasarım Projesi, Doğanlar Kilisesi Çevresi Kentsel Tasarım Projesi, Mevlana Mahallesi Projesi, Altındağ Atatürk Kültür Merkezi İç Mekan Tasarımı Projesi, Gençlik Merkezi İç Mekan Tasarımı Projesi, Küçükpark Kent Mobilyası Tasarımı, Yaka Köyü Tematik Mimari Proje Çalışmaları konularından oluşmaktadır.

BİF Yayınlarının bir başlangıç olması ve yerel yönetimler ile bilginin üretim merkezi olan üniversitelerimizin iş birliğinin geleneksel hale gelmesini diliyor, ortak projelerde bizlerle birlikte çalışan üniversitelerimize, öğretim görevlilerimize ve öğrenci arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz.